Buildakoncernen med systerbolag söker digital marknadsförare

Digital marknadsförare för Buildakoncernen med systerbolag

Hej jag heter Fritjof Ahlstedt och söker dig marknadsförare som vill driva innovativ marknadsföring för de operativa bolagen under moderbolaget Folkeshus. Som koncernchef uppskattar jag en omväxlande, kreativ och ansvarsfull miljö och är genuint nyfiken på affärer, denna inställning förväntar jag mig dela med dig.

Jag värdesätter förmågan till relationsbygge och du som söker den här tjänsten ska vilja blicka flera år fram i tiden tillsammans med oss på Buildakoncernen och systerbolag enligt bild nedan:

Buildakoncernen

Buildakoncernen består av fristående bolag inom bygg- och fastighetsbranschen. Tillsammans med koncernmodern Builda AB erbjuder bolagen helhetslösningar med en kontaktyta för våra kunder.

Kommunikation, innovation och glädje skall genomsyra all vår dagliga verksamhet.

Builda ansvarar för bolagens gemensamma administration, dokumentation och marknadsstrategi. I samverkan med bolagens respektive VD driver Builda utvecklingsarbete och stödjer bolagen med insatser för att skapa bästa erbjudande för kunder som har ett dagligt behov av bolagens tjänster. Dessa kunder finns inom kommunala, statliga och kommersiella fastighetsförvaltningar.

Buildas styrka utgörs av bredden och kompetensen i de bolag som ingår i koncernen. Bolagen i koncernen konkurrensutsätts på marknadsvillkor och jobbar lösningsorienterat och effektivt tillsammans när tillfälle ges. Oavsett vilket bolag beställaren anlitar, finns de andra kompentenserna redo när de behövs. Bygg- och fastighetsbranschen är till stora delar konservativ och det är här vår innovativa marknadsföring skapar affärer.

IT & Konsulttjänster

Tillse är en e-portal var affärsidé är att förbättra den digitala kommunikationen mellan fastighetsägare, hyresgäster och leverantörer. Handska är ett konsultbolag vars affärsidé är att leverera kvalitetssäkrade servicetjänster för fastighetsägare med Tillse som sitt främsta verktyg.

Fastigheter/Coworking. Bland fastigheterna som koncernbolagen huserar i finns det 2st Coworkings. Senaste tillskottet är Conworking som finns på Metodvägen 12C, läs mer på conworking.se

Event

På ideell basis för att utveckla affärer och folkhälsa driver jag ett flertal event. ReBuilda är hjälporganisationen som samlar in byggprodukter för återbruk till förmån för Ukraina. Stadions är ett nätverkskoncept med fokus på träning. Strandtillstrand och Sotenopenwater är endagars event till destinationsutveckling där överskott går till de lokala föreningar som driver verksamhet året om i Sotenäs.

Vilket uppdrag väntar dig?

Marknadsföring och digitalkommunikation för Buildakoncernen inklusive systerbolag och event.

Det första uppdraget är att fastställa ny marknadsplan med planering, genomförande och utvärdering av marknadsföringsinsatser. Dessa insatser skall bygga vidare intresse för bolagens tjänster och produkter på sociala medier. Intresset är en grund till den affär med leverantörer av produkter och tjänster för våra bolag som är ett mål vi vill nå med marknadsföringsinsatserna tillsammans med att stärka bolagens varumärken.

Det andra benet innebär att du i nära samarbete med mig deltar i och driver insatser som syftar till företags- och projektutveckling. Ansvara för bolagens hemsidor, text- och bildproduktion för koncernbolagens behov.

Vilka kunskaper och förmågor söker vi?

Du har en eftergymnasial utbildning inom digital marknadsföring. Du har erfarenhet och talang i arbetet med att sälja tjänster och produkter gärna från detaljhandel och e-handel.

Du har en utvecklad språklig förmåga i tal och text och du har förmåga och stort intresse av att kommunicera med film. Du har en skarp digital kompetens och god intuition i mötet med digitala applikationer.

Vilka egenskaper ser vi gärna att du har?

Din roll kräver mod, integritet och utvecklad förmåga till samarbete. Du är skicklig i att balansera självständiga insatser och initiativ med anpassning till lagarbete. Du är snabb och tillför kraft och arbetslust i de projekt du ansvarar för och ingår i. Du behöver vara en god lyssnare och kan utifrån din samlade bedömning framgångsrikt och förtroendefullt presentera förslag på lösningar eller nya vägar att gå. Du bemöter kunder, medarbetare och andra intressenter med entusiasm, tålamod och du har en utvecklad idé om alla människors lika värde. Lojalitet är ett bärande inslag i din affärsmässiga förmåga.

Vad ska din ansökan innehålla och hur du ställer den till oss?

Jag vill att du berättar om vem du är, vilka yrkeserfarenheter du har, hur de kan beläggas och vad du själv värdesätter och går igång på när du trivs på din arbetsplats.

Sänd din ansökan till ansokan@builda.se

Hoppas höra av dig snart!

Fritjof Ahlstedt / koncernchef Builda AB

Tel 0707-841484

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *