skip to Main Content

PRESS

Pressrum för Buildakoncernen och dess bolag

Kontaktpersoner i koncernmodern

Högupplösta logotyper och bilder på kontaktpersoner

Buildakoncernen

Högupplöst logotyp Builda: Ladda ner
Högupplöst bild Fritjof Ahlstedt: Ladda ner

Fritjof Ahlstedt
Koncernchef

Kontaktpersoner i våra bolag

Högupplösta logotyper och bilder på kontaktpersoner

Tvåtumfyra Byggnads

Hemsida: www.tvatumfyra.se
Högupplöst logotyp Tvåtumfyra: Ladda ner
Högupplöst bild Markus Leufkens: Ladda ner

Vavis

Hemsida: www.vavis.se
Högupplöst logotyp Vavis: Ladda ner
Högupplöst bild Lennart Larsson: Ladda ner

Lvator

Hemsida: www.lvator.se
Högupplöst logotyp Lvator: Ladda ner

Fritjof Ahlstedt
Styrelseordförande

Elcent

Hemsida: www.elcent.se
Högupplöst logotyp Elcent: Ladda ner

Ari Andersen

Ari Andersen
vVD Teknisk Chef

Speakat Fastighetstjänster

Hemsida: www.speakat.se
Högupplöst logotyp Speakat: Ladda ner
Högupplöst bild Rami Haasén: Ladda ner

Tigtag

Hemsida: www.tigtag.se
Högupplöst logotyp Tigtag: Ladda ner

Markus Leufkens
Kontaktperson

Omvent

Hemsida: www.omvent.se
Högupplöst logotyp Omvent: Ladda ner
Högupplöst bild Stefan Dävermo: Ladda ner

Back To Top