Vi bygger och förädlar fastigheter,

företag och relationer.

Builda AB driver Buildakoncernen där bolag med samma värdegrund dagligen samarbetar i ett nätverk för en effektiv och energifylld leverans av tjänster. #Energifokus #Återbruk

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?


Vårt unika koncept

Mer än bara ett byggföretag

Buildakoncernen består av bolag inom bygg- och fastighetsservice. Våra bolag erbjuder dig en flora av dagliga servicearbeten vilket är grunden till vår kunskap om era fastigheter.

Med kunskap, fokus och vilja erbjuder vi insatser som sänker era fastigheters energiförbrukning.

Helhetslösning

Buildabolagen samordnar projekt som kräver flera olika hantverks- discipliner

Fristående bolag

Buildabolagen är fristående med eget kundansvar, givet detta blir den bästa leveransen tillsammans

Våra ledord

Vi skapar effektiva samarbeten

Genom våra ledord kan vi främja en stark och sammanhållen organisationskultur där effektiv informationsutbyte, kreativ problemlösning & positivitet genomsyrar vårt arbete

Kommunikation

Innovation

Glädje

Vår process

Linus på linjen

Vi följer en speciell rutin när det kommer till nya samarbeten för att säkerställa en smidig och framgångsrik upplevelse för våra kunder, och vi kallar den för ”Linus på linjen”. Genom att inledningsvis upprätta avtal ser vi till att alla parter har rätt förväntningar och möjliggör att vi kan fokusera på det som vi kan bäst; att ta fram innovativa och kreativa lösningar. Efter godkännande av förslagen genomför vi projektering och kostnadskalkyl för att sedan genomföra arbetet med utgångspunkt i våra 3 deviser; ordning & reda, hel & ren, städat & klart.

”Styrkan med Builda är bredden och kompetensen i de bolag som ingår i koncernen.”

Läs mer om oss

Våra bolag

Builda består av sex bolag inom byggsektorn; bygg, ventilation, el, VVS, byggsmide, uthyrning och försäljning maskiner/hjälpmedel och återbruk. Bolagen inom koncernen är fristående bolag och konkurrensutsätter varandra på marknadsvillkor, även om man samarbetar väl när det finns möjlighet till det. Oavsett vilket av våra bolag man anlitar, finns de andra kompetenserna tillgängliga när de behövs. Builda kan upprätta ramavtal mellan er och samtliga koncernbolag för att erbjuda er som kund en heltäckande service.

Bygg

Tvåtumfyra är en av de största aktörerna inom byggentreprenad, 

inredningssnickeri och återbruk i Storgöteborg.

Ventilation

Omvent erbjuder lösningar inom ventilation för att optimera drift och energianvändning för en hållbar och effektiv miljö.

El

Elcent utför installation och service av el, tele- och datainstallationer, KNX-system, styr- och reglerteknik etc.

VVS

Vavis är ett auktoriserat vvs-företag som utför vvs-, sprinkler-, isolering-, licenssvets och gasinstallationer.

Byggsmide

Tigtag är ett smidesföretag som kombinerar traditionellt hantverk med innovativa lösningar och erbjuder kreativa och anpassningsbara tjänster.

Återbruk

Speakat erbjuder uthyrning av maskiner & hjälpmedel samt hantering och försäljning av byggprodukter genom återbruk.

Lösningar för alla utmaningar

Vi finns här för att hjälpa er

med era byggprojekt

Magisk knapp för

att komma i kontakt

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon på Builda eller något av koncernföretagen? Kontakta någon av våra medarbetare direkt eller fyll i kontaktformuläret nedan.

Fritjof Ahlstedt

VD

Telefon: 070-784 14 84
E-post: fritjof@builda.se

Carolina Birgersson

Vice VD & Ekonomichef

Telefon: 070-784 14 53
E-post: carolina@builda.se

Alexandra Lund

Ekonomiassistent

Telefon: 070-784 14 55
E-post: alexandra.lund@builda.se

Sara Carlsson

Ekonomiassistent (föräldraledig)

Telefon: 070-784 14 50
E-post: sara.carlsson@builda.se

Souheil Rammal

Ekonomiassistent

Telefon: 070-784 14 50
E-post: souheil.rammal@builda.se

Du? Vår nya kollega

Marknadsförare

Telefon: 031-383 83 00
E-post: ansokan@builda.se

Bli vår marknadsförare

Bolagen i Buildakoncernen ser ljust på framtiden och satsar vidare med fokus på energi och återbruk.

Hej! Vi söker en digital marknadsförare

Du! marknadsförare som vill driva innovativ marknadsföring för de operativa bolagen under moderbolaget Folkeshus. Som koncernchef uppskattar jag en omväxlande, kreativ och ansvarsfull miljö och är genuint nyfiken på affärer, denna inställning förväntar jag mig dela med dig.

Jag värdesätter förmågan till relationsbygge och du som söker den här tjänsten ska vilja blicka flera år fram i tiden tillsammans med oss på Buildakoncernen och systerbolag.

Buildakoncernen

Buildakoncernen består av fristående bolag inom bygg- och fastighetsbranschen. Tillsammans med koncernmodern Builda AB erbjuder bolagen helhetslösningar med en kontaktyta för våra kunder.

Kommunikation, innovation och glädje skall genomsyra all vår dagliga verksamhet.

Builda ansvarar för bolagens gemensamma administration, dokumentation och marknadsstrategi. I samverkan med bolagens respektive VD driver Builda utvecklingsarbete och stödjer bolagen med insatser för att skapa bästa erbjudande för kunder som har ett dagligt behov av bolagens tjänster. Dessa kunder finns inom kommunala, statliga och kommersiella fastighetsförvaltningar.

Buildas styrka utgörs av bredden och kompetensen i de bolag som ingår i koncernen. Bolagen i koncernen konkurrensutsätts på marknadsvillkor och jobbar lösningsorienterat och effektivt tillsammans när tillfälle ges. Oavsett vilket bolag beställaren anlitar, finns de andra kompentenserna redo när de behövs. Bygg- och fastighetsbranschen är till stora delar konservativ och det är här vår innovativa marknadsföring skapar affärer.

IT & Konsulttjänster

Tillse är en e-portal var affärsidé är att förbättra den digitala kommunikationen mellan fastighetsägare, hyresgäster och leverantörer. Handska är ett konsultbolag vars affärsidé är att leverera kvalitetssäkrade servicetjänster för fastighetsägare med Tillse som sitt främsta verktyg.

Fastigheter/Coworking. Bland fastigheterna som koncernbolagen huserar i finns det 2st Coworkings. Senaste tillskottet är Conworking som finns på Metodvägen 12C, läs mer på conworking.se

Event

På ideell basis för att utveckla affärer och folkhälsa driver jag ett flertal event. ReBuilda är hjälporganisationen som samlar in byggprodukter för återbruk till förmån för Ukraina. Stadions är ett nätverkskoncept med fokus på träning.

Vilket uppdrag väntar dig?

Marknadsföring och digitalkommunikation för Buildakoncernen inklusive systerbolag och event.

Det första uppdraget är att fastställa ny marknadsplan med planering, genomförande och utvärdering av marknadsföringsinsatser. Dessa insatser skall bygga vidare intresse för bolagens tjänster och produkter på sociala medier. Intresset är en grund till den affär med leverantörer av produkter och tjänster för våra bolag som är ett mål vi vill nå med marknadsföringsinsatserna tillsammans med att stärka bolagens varumärken.

Det andra benet innebär att du i nära samarbete med mig deltar i och driver insatser som syftar till företags- och projektutveckling. Ansvara för bolagens hemsidor, text- och bildproduktion för koncernbolagens behov.

Vilka kunskaper och förmågor söker vi?

Du har en eftergymnasial utbildning inom digital marknadsföring. Du har erfarenhet och talang i arbetet med att sälja tjänster och produkter gärna från detaljhandel och e-handel.

Du har en utvecklad språklig förmåga i tal och text och du har förmåga och stort intresse av att kommunicera med film. Du har en skarp digital kompetens och god intuition i mötet med digitala applikationer.

Vilka egenskaper ser vi gärna att du har?

Din roll kräver mod, integritet och utvecklad förmåga till samarbete. Du är skicklig i att balansera självständiga insatser och initiativ med anpassning till lagarbete. Du är snabb och tillför kraft och arbetslust i de projekt du ansvarar för och ingår i.

Du behöver vara en god lyssnare och kan utifrån din samlade bedömning framgångsrikt och förtroendefullt presentera förslag på lösningar eller nya vägar att gå. Du bemöter kunder, medarbetare och andra intressenter med entusiasm, tålamod och du har en utvecklad idé om alla människors lika värde.

Lojalitet är ett bärande inslag i din affärsmässiga förmåga.

Vad ska din ansökan innehålla och hur du ställer den till oss?

Jag vill att du berättar om vem du är, vilka yrkeserfarenheter du har, hur de kan beläggas och vad du själv värdesätter och går igång på när du trivs på din arbetsplats.

Sänd din ansökan till ansokan@builda.se

Hoppas höra av dig snart, vi anställer löpande.

Fritjof Ahlstedt /

koncernchef Builda AB

Fritjof Ahlstedt

VD


Address

Metodvägen 12a, 435 33 Mölnlycke


E-post

info@builda.se


Telefon

031 – 383 83 00


Öppetider

Måndag – Fredag 06:45 – 16:00

Lunchstängt 12:00 – 12:45

Kontaktformulär

© Builda AB | 2023