KONTAKT

Fritjof Ahlstedt
VD

Carolina Birgersson
Ekonomichef

Camilla Norberg
Marknadskommunikatör

Xxxx Xxxx
KMA-ansvarig

Är detta kanske du?
Sök tjänsten här!

Jenna Rundgren
Ekonomiassistent

Telefon: 0707-841450
Mail: jenna@builda.se

Annika Eek
Ekonomiassistent

Telefon: 0707-841452
Mail: annika@builda.se

Stina Eriksson
Ekonomiassistent

KONTAKT

Telefon:
031-3838300

Adress:
Builda AB
Metodvägen 12A
435 33 Mölnlycke

VERKSAMHETSPOLICY

I en mogen bransch skall vi vara ett vinnande alternativ med fokus på kommunikation för våra beställare. Vår aktiva kommunikation skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att göra affärer med oss.

Vi är innovativa i all vår företagsamhet, viljan att alltid utveckla och förbättra vår verksamhet skall vara påtaglig.

Sunda grundvärderingar präglar vårt dagliga samtal vilket borgar för att vi finner glädje i våra relationer både internt och externt.

Vi skall vara tydliga med att gällande förhållningsregler efterföljes vilket bidrager till att uppnå en god arbetsmiljö.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Genom att integrera hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete skapar vi en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

Vi skall alltid driva ett aktivt arbetsmiljöarbete, förhindra och förebygga miljöskador, samt att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Vi uppfyller våra kunders krav på kvalitet avseende de tjänster och produkter som vi tillhandahåller.

VD Fritjof Ahlstedt
Göteborg 2017-03-06
*Innefattar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy