Builda är en koncern bestående av fristående bolag inom bygg och anläggning.

Våra bolag erbjuder dig helhetslösningar, med en enda kontaktyta för dig som kund.

Våra ledord är kommunikation, innovation och glädje.

Builda består av sju stycken bolag inom bygg, el, vvs, mark, ventilation, fastighetsskötsel och byggsmide. Samtliga jobbar med ledorden kommunikation, innovation och glädje. Samtliga ställer upp på deviserna "hel och ren", "ordning och reda" samt "städat och klart".

Bolagen inom koncernen agerar som fristående bolag. Man konkurrensutsätter varandra på marknadsvillkor, även om man jobbar väldigt bra ihop när tillfälle ges.

Styrkan med Builda är att bredden och kompetensen i de bolag som ingår i koncernen. Oavsett vilket av våra bolag man anlitar, så finns de andra kompentenserna redo när de behövs. Alla våra bolag kan lämna ramavtal och ge en helthetsservice för dig som kund.

KOMMUNIKATION

Det ska vara enkelt att kommunicera. Jätteenkelt. Vi jobbar för att våra kunder bara ska behöva ha en enda kontaktyta med oss, så löser vi resten. Vi ska vara tydliga och transparenta och ha en god ton i alla lägen.

INNOVATION

Vi vill tänka utanför boxen och göra saker annorlunda. Bara för att man gjort något på ett visst sätt tidigare, innebär inte det att man inte kan bli bättre genom att våga vara innovativ. Vi vill se nya möjligheter i allt vi gör.

GLÄDJE

I allting vi gör är glädje viktigt. Vi vill att människor ska må bra och trivas, oavsett om det är våra kunder, våra anställda eller vi själva. Glädje är ett resultat av en gemensam ambition av att göra det bästa möjliga av varje situation.

Fritjof Ahlstedt
VD

Carolina Birgersson
Ekonomichef

Rami Haasén
Projektchef

Telefon: 0707-841451
Mail: rami@builda.se

Magnus Pettersson
Affärsutvecklare

Jenna Rundgren
Ekonomiassistent

Telefon: 0707-841450
Mail: jenna@builda.se

Lisa Relfson
Ekonomiassistent
Tjänstledig

Annika Eek
Ekonomiassistent

Telefon: 0707-841452
Mail: annika@builda.se

Stina Eriksson
Ekonomiassistent

KONTAKT

Telefon:
031-3838300

Adress:
Builda AB
Metodvägen 12A
435 33 Mölnlycke

VERKSAMHETSPOLICY

I en mogen bransch skall vi vara ett vinnande alternativ med fokus på kommunikation för våra beställare. Vår aktiva kommunikation skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att göra affärer med oss.

Vi är innovativa i all vår företagsamhet, viljan att alltid utveckla och förbättra vår verksamhet skall vara påtaglig.

Sunda grundvärderingar präglar vårt dagliga samtal vilket borgar för att vi finner glädje i våra relationer både internt och externt.

Vi skall vara tydliga med att gällande förhållningsregler efterföljes vilket bidrager till att uppnå en god arbetsmiljö.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Genom att integrera hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete skapar vi en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

Vi skall alltid driva ett aktivt arbetsmiljöarbete, förhindra och förebygga miljöskador, samt att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Vi uppfyller våra kunders krav på kvalitet avseende de tjänster och produkter som vi tillhandahåller.

VD Fritjof Ahlstedt
Göteborg 2017-03-06
*Innefattar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy